ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧ. ΠΔ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΕΙ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΔ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΕΙ

Οι απόψεις του Παραρτήματος της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τα προς υπογραφή Προεδρικά Διατάγματα που αφορούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. των Δασολογικών και Γεωπονικών τμημάτων.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή Word

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος