Προκήρυξη Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ και του ΓΠΑ «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) προσφέρουν θέσεις, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης (Master of Science in Techno-economic Systems Management).
Οι υποψήφιοι/ες φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή στο [email protected] την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά έως 30 Ιουνίου 2023.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε Ενημερωτικό Έντυπο για το Π.Μ.Σ., ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://tsm.ba.uoa.gr/

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος