ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με επιστολή του προς την κεντρική υπηρεσία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ζητάει την παρέμβαση του Επιμελητηρίου για την προώθηση θεμάτων που αφορούν στη χορήγηση υποτροφιών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και συγκεκριμένα: α)την οικονομική ενίσχυση του προγράμματος των υποτροφιών του ΙΚΥ β) τον εμπλουτισμό του προγράμματος των υποτροφιών σε τομείς που εμπίπτουν σε γεωτεχνικά επιστημονικά πεδία και γ) την πλήρη διαφάνεια στην επιλογή των υποτρόφων.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής σε μορφή pdf.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος