ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση φυσικών προσώπων και την εγγραφή τους στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΤο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προσκαλεί σε υποβολή αίτησης τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Γεωργικοί Σύμβουλοι (Γ.Σ.) και να εγγραφούν στο σχετικό Μητρώο που τηρείται στον Οργανισμό. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και οι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Γ.Σ. που επιθυμούν και δύνανται, βάσει του βασικού τίτλου σπουδών τους, να πιστοποιηθούν σε επιπλέον θεματικά πεδία, καθώς και όσοι Γ.Σ. έχουν τεθεί σε αναστολή πιστοποίησης στο 9ο θεματικό πεδίο «Συμβουλές για το σχεδιασμό της εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης».
Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις που λειτουργεί στον ιστότοπο https://agroadvisors.elgo.gr, από 01.06.2024 έως 15.07.2024.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος