ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: Ενημέρωση σχετικά με το επικείμενο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ. που αφορά 700 θέσεις στις Δασικές Υπηρεσίες

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/61511/3439/24-6-2021 επιστολή του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων, κ. Κ. Αραβώση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, πρόκειται να υλοποιήσει άμεσα δράση προώθησης της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για επτακόσιους (700) συνολικά εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ..
Οι συγκεκριμένες θέσεις αφορούν ανέργους διάφορων ειδικοτήτων (Δασολόγους, Δασοπόνους κλπ), οι οποίοι θα απασχοληθούν τόσο στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠ.Ε.Ν., όσο και, κυρίως, στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.
Δεδομένου ότι η σχετική Προκήρυξη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού αναμένεται να εκδοθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους ανέργους Δασολόγους – μέλη του, να εγγραφούν άμεσα, εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει, στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ..
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Επιστολή του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος