ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η μελετητική εταιρεία «ΔΑΣΟΓΑΙΑ», με έδρα την Αθήνα, αναζητά Δασολόγο, πλήρους απασχόλησης

Η μελετητική εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ και ΣΙΑ ΕΕ, δ.τ «ΔΑΣΟΓΑΙΑ» με έδρα την Αθήνα, αναζητά Δασολόγο, πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών γραφείου και πεδίου.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ακόλουθη Αγγελία.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος