ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

5 Δεκεμβρίου 2013

Από Τεχνικό Γραφείο ζητείται γεωτεχνικός για τη σύνταξη έκθεσης λειτουργίας πτηνοτροφικής μονάδας στην περιοχή της Μαλακάσας του νομού Αττικής. Μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2130090520 ώρες γραφείου.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος