Σ.Ε.Π.Υ.: Προκήρυξη πρόσληψης Γεωπόνου

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού ΥλικούΟ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού υλικού (Σ.Ε.Π.Υ.) θα προσλάβει Γεωπόνο ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα που αφορούν τη διοίκηση και λειτουργία του Γραφείου του Συνδέσμου (Ηπείρου 5 Αθήνα).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση και βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση [email protected] μέχρι τις 25/05/2018.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Προκήρυξη.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος