Προκήρυξη του ΔΠΜΣ «Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλασσίου Περιβάλλοντος» της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ

ΓΠΑΔημοσιεύτηκε η Προκήρυξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο “Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλασσίου Περιβάλλοντος”. Οι θέσεις των υποψηφίων φοιτητών είναι είκοσι (20). Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, η οποία έχει τη γραμματειακή υποστήριξη του ΔΠΜΣ, από 19 Ιουνίου έως 14 Ιουλίου και από 1 Σεπτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Προκήρυξη του ΔΠΜΣ,ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα http://oceanography.geol.uoa.gr του ΔΠΜΣ.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος