Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΓΠΑ «Βιολογία Συστημάτων»

gpaΤο Τμήμα Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Βιολογία Συστημάτων», καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στη σχετική Πρόσκληση.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος