Προκήρυξη του Ιδρύματος ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ για τη χορήγηση υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 για μεταπτυχιακές σπουδές

logo geoteeΤο ‘Ιδρυμα «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» δημοσίευσε την προκήρυξη για τη χορήγηση υποτροφιών, για μεταπτυχιακές σπουδές. Για το Ακαδημαϊκό έτος 2018– 2019 θα χορηγηθούν έως είκοσι (20) υποτροφίες εσωτερικού ή εξωτερικού διάρκειας 1 έτους για μεταπτυχιακές σπουδές σε προδιδακτορικό επίπεδο (MASTER, DEA ή MPHIL ως αυτοτελές δίπλωμα ή ισότιμο αυτών), στους παρακάτω τομείς σπουδών:
1. Ανθρωπιστικές – Κοινωνικές Επιστήμες
2. Ιατρική, Φυσικές & Βιολογικές Επιστήμες
3. Τεχνολογικές Επιστήμες

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως 30-03-2018 στο Ίδρυμα «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ», Νίκης 16 ( 7ος όροφος) 105 57 Αθήνα.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Προκήρυξη, ενώ περισσότερες πληροφορίες δίδονται από την Γραμματεία του Ιδρύματος στο τηλέφωνο 2103224127.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος