Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: “Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων” για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & ΚρίσεωνΗ Επιστημονική Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ “Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων” ανακοίνωσε την προκήρυξη νέων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.
Στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών έχουν προστεθεί νέες Κατευθύνσεις και Ειδικότητες ειδικά σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σύγχρονου επιστήμονα και επαγγελματία. Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Προγράμματος. Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας γίνεται μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΠΜΣ.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 1/02/2017 έως  28/04/2017. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικά στην Προκήρυξη του Προγράμματος.
Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ www.edcm.edu.gr.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος