Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης για το Υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών”

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ανακοίνωσε την παράταση υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο υλοποίησης του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
Ως τελευταία ημέρα οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η Παρασκευή 23/12/2016, ενώ ως τελευταία ημέρα προσκόμισης του φακέλου υποψηφιότητας στις ΔΑΟΚ η Δευτέρα 09/01/2017.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος