ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ: Ενημερωτικές Ημερίδες για τους δασικούς χάρτες

Στο πλαίσιο της αναμενόμενης ανάρτησης των δασικών χαρτών σε διάφορες περιοχές της χώρας η Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων, σε συνεργασία με την ΕΚΧΑ Α.Ε. διοργανώνει δύο ενημερωτικές ημερίδες με θέμα τις διαδικασίες υποβολής αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες που θα αναρτηθούν, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής που ανέπτυξε η ΕΚΧΑ Α.Ε.. Η πρώτη ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22/11/2016 και ώρα 11:00 στο αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών στην Αθήνα.  
Η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25/11/2016 και ώρα 11:00 στο μεγάλο αμφιθέατρο του κτιρίου Α’ των εγκαταστάσεων της Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος στο Φοίνικα Θεσσαλονίκης.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το σχετικό ΔελτίοΤύπου.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος