ΟΑΕΔ:Έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε όλους τους Δήμους της χώρας για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Δημοσιεύτηκε από τον ΟΑΕΔ η Δημόσια Πρόσκληση για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε όλους τους Δήμους της χώρας, για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης, εκ των οποίων οι 136 αφορούν γεωτεχνικούς.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, από την Τρίτη 24/01/2017 και ώρα 10:00 π.μ. έως την Παρασκευή 03/02/2016 και ώρα 12:00.
Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να αναζητήσετε τα σχετικά αρχεία:
Δελτίο Τύπου
Δημόσια Πρόσκληση
Παράρτημα Ι (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέποντα Φορέα, Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα)
Παράρτημα ΙΙ (Προσοντολόγιο)
Παράρτημα ΙΙΙ (Προσοντολόγιο)

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος