Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του ΓΠΑ «Αγροβιοτεχνολογία Φυτών και Μικροοργανισμών Γεωργικής Σημασίας»

Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσίευσε ανακοίνωση – πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αγροβιοτεχνολογία Φυτών και Μικροοργανισμών Γεωργικής Σημασίας» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η 30η Ιουνίου 2016. 

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Πρόσκληση.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος