Επιτροπές Παραρτήματος

Είναι μη αμειβόμενες επιτροπές, που συγκροτούνται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος. Έργο τους είναι η επεξεργασία και διατύπωση απόψεων για συγκεκριμένα επαγγελματικά ή επιστημονικά θέματα., καθώς και για Νομοσχέδια ή Σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων γεωτεχνικού ενδιαφέροντος. Τα πορίσματα των επιτροπών μετά από επεξεργασία και οριστικοποίηση από την Δ.Ε. του Παραρτήματος κατατίθενται στους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς.

Επιτροπή για το Σχέδιο Νόμου για τα Γεωργικά Φάρμακα

Συγκροτήθηκε με Αποφάσεις της 6ης/16-6-2010 και 7ης/15-9-2010 Συνεδρίασης της Δ.Ε. του Παραρτήματος

Αναγνωστόπουλος Ιωάννης, Γεωπόνος – Συντονιστής
Βάγιας Νικόλαος, Γεωπόνος – Συντονιστής
Αμπαδογιάννης Νικόλαος, Γεωπόνος
Ζιούβας Νικόλαος, Γεωπόνος
Θεοφιλίδου Καλλιόπη, Γεωπόνος
Καβαδάκης Γεώργιος, Γεωπόνος
Κωνσταντόπουλος Ιωάννης, Γεωπόνος
Μπλουκίδης Κωνσταντίνος, Γεωπόνος

Επιτροπή για το Σχέδιο Νόμου για την Προστασία της Βιοποικιλότητας

Αγγελόπουλος Αντώνιος, Γεωλόγος
Βαβίζος Γεώργιος, Ιχθυολόγος
Βάγιας Νικόλαος, Γεωπόνος
Μήλιου Ελεάννα, Ιχθυολόγος
Χλύκας Νικόλαος, Δασολόγος

Επιτροπή για τα προβλήματα Ρύπανσης του Ασωπού

Συγκροτήθηκε με Απόφαση της 10ης/21-10-2009 Συνεδρίασης της Δ.Ε. του Παραρτήματος

Αγγελόπουλος Αντώνιος, Γεωλόγος – Συντονιστής
Αλεξόπουλος Απόστολος, Γεωλόγος
Βάγιας Νικόλαος, Γεωπόνος
Βλασιώτης Χρήστος, Κτηνίατρος
Μπλουκίδης Κων/τίνος, Γεωπόνος
Οικονόμου Ηλίας, Δασολόγος
Πούλιου Ελένη, Ιχθυολόγος
Τσώκος Ανδρέας, Γεωλόγος

Επιτροπή για την Αποκατάσταση Καμένων Εκτάσεων Ανατολικής Αττικής

Συγκροτήθηκε με Απόφαση της 9ης/14-9-2009 Συνεδρίασης της Δ.Ε. του Παραρτήματος

Κραββαρίτης Κωνσταντίνος, Δασολόγος – Συντονιστής
Μπόκαρης Νικόλαος
, Δασολόγος – Συντονιστής
Αγγελόπουλος Αντώνιος, Γεωλόγος
Αντωνίου Παναγιώτης, Γεωπόνος
Βάγιας Νικόλαος, Γεωπόνος
Ζάγκας Θεοχάρης, Δασολόγος
Καλπαξίδης Αν/σιος, Δασολόγος
Καρέτσος Γεώργιος, Δασολόγος
Παπανικολάου Δημήτριος, Γεωλόγος
Στεφανίδης Παναγιώτης, Δασολόγος
Φραγκιαδάκης Γεώργιος, Δασολόγος
Χλύκας Νικόλαος, Δασολόγος

Επιτροπή για τη Δομή και Οργάνωση Υπηρεσιών Ελέγχου Τροφίμων του Υπ.Α.Α.Τ.

Συγκροτήθηκε με Απόφαση της 9ης/14-9-2009 Συνεδρίασης της Δ.Ε. του Παραρτήματος

Αναγνωστόπουλος Ιωάννης, Γεωπόνος – Συντονιστής
Βάγιας Νικόλαος, Γεωπόνος
Βλασιώτης Χρήστος, Κτηνίατρος
Εξαρχόπουλος Γεώργιος, Κτηνίατρος
Μπλουκίδης Κωνσταντίνος, Γεωπόνος

Επιτροπή Πρασίνου

Συγκροτήθηκε με Απόφαση της 5ης/6-5-2009 Συνεδρίασης της Δ.Ε. του Παραρτήματος

Αντωνίου Παναγιώτης Γεωπόνος – Συντονιστής
Αποστολίδης Έκτορας Δασολόγος
Γεωργακόπουλος Πάρης Γεωπόνος
Γρηγοράτος Ιωάννης Γεωπόνος
Λιόνη Αικατερίνη Γεωλόγος
Μπαλωτής Γεώργιος Γεωπόνος
Πετράκης Στέλιος Γεωπόνος
Στρατάκος Γεώργιος Γεωπόνος
Τσιάκου Κωνσταντίνα Γεωπόνος
Χρονόπουλος Ιωάννης Γεωπόνος

Επιτροπή για το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος Προστασίας Υμηττού

Συγκροτήθηκε με Απόφαση της 4ης/8-4-2009 Συνεδρίασης της Δ.Ε. του Παραρτήματος

Αλεξόπουλος Απόστολος, Γεωλόγος
Βλασιώτης Χρήστος, Κτηνίατρος
Κόττα Γεωργία, Δασολόγος
Μπλουκίδης Κωνσταντίνος, Γεωπόνος
Ρήγας Αλέξανδρος, Δασολόγος

Επιτροπή για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού

Συγkροτήθηκε με απόφαση της 3ης/12-3-2008 Απόφασης της Δ.Ε. του Παραρτήματος

Αναγνωστόπουλος Ιωάννης, Γεωπόνος – Συντονιστής
Βαλαδάκη Κωνσταντίνα, Γεωλόγος
Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δασολόγος
Τσιάκου Αικατερίνη, Γεωπόνος

Επιτροπή για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Νέων Οδικών Έργων Αττικής

Συγκροτήθηκε με Απόφαση της 2ης/4-3-2009 Συνεδρίασης της Δ.Ε. του Παραρτήματος

Μήλιου Ελεάννα, Ιχθυολόγος – Συντονίστρια
Βαλαδάκη Αικατερίνη, Γεωλόγος
Μπλουκίδης Κωνσταντίνος, Γεωπόνος
Μπόκαρης Νικόλαος, Δασολόγος
Τσιφουτίδης Γεώργιος, Γεωλόγος

Επιτροπή για τα προβλήματα υδροδότησης του Δήμου Οινοφύτων

Συγκροτήθηκε με Απόφαση της 1ης/21-1-2009 Συνεδρίασης της Δ.Ε. του Παραρτήματος

Αγγελόπουλος Αντώνης, Γεωλόγος – Συντονιστής
Αλεξόπουλος Απόστολος, Γεωλόγος
Δάνδολος Ηλίας, Γεωλόγος
Τσώκος Ανδρέας, Γεωλόγος

Επιτροπή για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού
Συγροτήθηκε με απόφαση της 3ης/12-3-2008 Απόφασης της Δ.Ε. του Παραρτήματος
 
Αναγνωστόπουλος Ιωάννης, ΓεωπόνοςΣυντονιστής 
Βαλαδάκη Κωνσταντίνα, Γεωλόγος
Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δασολόγος
Τσιάκου Αικατερίνη, Γεωπόνος
Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος