Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.: Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου

logo Εθνικό ΚτηματολόγιοΗ εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση A.E. δημοσίευσε την προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου για την κάλυψη πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών. Ο συνολικός αριθμός των συμβάσεων είναι εξήντα δύο (62) εκ των οποίων οι οκτώ (8) αφορούν δασολόγους. Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται σε τρία (3) έτη.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων είναι η 14η Φεβρουαρίου 2018.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Περίληψη της Προκήρυξης.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος