Διοίκηση 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης φωτοερμηνείας

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως και την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016, με την παρουσία των ενδιαφερόμενων στα Γραφεία της Διεύθυνσης Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας 1ης Δ.Υ.Πε. Αττικής, κατόπιν συνεννόησης, ώστε να ενημερωθούν πλήρως για το έργο και να υποβάλλουν προσφορά μέσα σε τρεις (3) ημέρες.

Πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο σχετικό έγγραφο.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος