Δελτίο Τύπου σχετικά με την προωθούμενη διεύρυνση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σχετικά με την προωθούμενη διεύρυνση του Γεωπονονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.), εκφράζει την ανησυχία του για την προχειρότητα στους χειρισμούς που επέδειξε η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο θέμα της διεύρυνσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καλεί το Υπουργείο να αποσύρει το σ/ν ως προς το σκέλος που αφορά το Γ.Π.Α. και την ίδρυση Τμημάτων Γεωπονικού και αγροδιατροφικού χαρακτήρα από το Ε.Κ.Π.Α. και προτείνει την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου για τη «μετεξέλιξη» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο της αυτοδυναμίας και αυτοτέλειάς του.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το Δελτίο Τύπου.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος