ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ: Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη γεωπόνων

BenakioΤο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο δημοσίευσε δύο (2) Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Γεωπόνων με Συμβάσεις Εργασίας Ορισμένου Χρόνου. 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέχρι και την Τρίτη 2 Μαΐου 2017.
Στους ακόλουθους συνδέσμους θα βρείτε τις σχετικές Προσκλήσεις:

  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνου.
  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσκληωη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνου ή ΠΕ Βιολόγου.
Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος