8/2/16: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΟΙΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κοινή επιστολή απέστειλε σήμερα το Συντονιστικό των Επιστημονικών Φορέων και των Ελευθέρων Επαγγελματιών της χώρας στον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας κ. Ν. Φράγκο, σε απάντηση της πρόσκλησής του για συνάντηση σήμερα και συνέχιση του διαλόγου.

Για να δείτε ολόκληρο το δελτίο τύπου πατήστε εδώ

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος