Προδημοσίευση “Σχεδίων Βελτίωσης” (Δράσεις 4.1.1 & 4.1.3 ΠΑΑ)

paaΣτον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ που αφορά στη Δράση 4.1.1 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης” και στη Δράση 4.1.3 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος