ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ 3 ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ

Η Περιφέρεια Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τομέα Φυτικής Παραγωγής για το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2013 των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικής Αττικής και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

Περισσότερες πληροφορίες στην Ανακοίνωση της Υπηρεσίας. 

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος