ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΥΑ 145116/2011

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με επιστολή του στις Περιφειακές υπηρεσίες της περιοχής αρμοδιότητάς του, που γνωμοδοτούν κατά τη διαδικασία έκδοσης της άδειας επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων για άρδευση ή αστική και περιαστική χρήση που περιλαμβάνει άρδευση χώρων πρασίνου, επισημαίνει ότι η ορθότητα της μελέτης σχεδιασμού και εφαρμογής της προτεινόμενης επαναχρησιμοποίησης είναι βαρύνουσα, τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για το περιβάλλον και καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας κατά τη διαδικασία των γνωμοδοτήσεων να ελέγχουν εάν οι σχετικές μελέτες έχουν συνταχθεί από έχοντες επιστημονική επάρκεια, διαφορετικά να μην τις αποδέχονται. 

Το πλήρες κείμενο της επιστολής σε μορφή pdf.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος