ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 112 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ – ΑΘΗΝΑ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

5 Μαρτίου 2014

Με αφορμή την έκδοση της 2ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου 112 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του ΠΑΑ 2007-2013, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), σε συνεργασία με το Διοικητικό Τομέα Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διοργανώνουν ενημερωτική συνάντηση για το Μέτρο 112 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών”. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. στο ισόγειο του κτιρίου του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών Λεωφόρος Αθηνών 54-56, Αθήνα.

Σκοπός της συνάντησης είναι η ενημέρωση των αρμόδιων για την εφαρμογή του Μέτρου Υπηρεσιών καθώς και των συντακτών των φακέλων των αιτήσεων ενίσχυσης, για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν.

Η ενημερωτική συνάντηση είναι ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την ανακοίνωση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την εκδήλωση.

 

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος