ΥΠΑΑΤ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Μητρώου Αξιολογητών των επενδυτικών σχεδίων για τα έργα και τις δράσεις του ΥΠΑΑΤ, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

ΕθνόσημοΟ Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΑΑΤ προσκαλεί, για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στα έργα και τις δράσεις του ΥΠΑΑΤ, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση, προκειμένου να στελεχωθεί το Μητρώο Αξιολογητών, η σύσταση του οποίου προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 80/2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση (B’ 796).
Η διάρκεια της πρόσκλησης είναι ανοιχτή και υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων προς ένταξη στο Μητρώο Αξιολογητών για όσο χρονικό διάστημα το Μητρώο είναι ενεργό.
Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων είναι προσβάσιμη, μέσω του υπερσυνδέσμου :
https://eformfill.agriculture.gov.gr/EFormFill/UserFormFill.zul?&templateId=d27335a6-76e0-4226-be09-dbf300ac6e10
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος