Π.Ε.ΕΓ.Ε.Π.: Πρόσκληση υποβολής περιλήψεων για το Συνέδριο με θέμα “Το πράσινο στο αστικό περιβάλλον”

Η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου (ΠΕΕΓΕΠ), επιδιώκοντας την ανάπτυξη και ανάδειξη του πρασίνου στην Ελλάδα, διοργανώνει το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Το πράσινο στο αστικό περιβάλλον» στις 22-23/11/2024 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σκοπός του Συνεδρίου είναι η διάχυση της επιστημονικής γνώσης και η παρουσίαση απόψεων και λύσεων που αφορούν στο πράσινο, στο μεταβαλλόμενο αστικό περιβάλλον.
Στο πλαίσιο οργάνωσης του Συνεδρίου, καλούνται οι επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του αστικού πρασίνου και της αστικής δενδροκομίας να υποβάλλουν περιλήψεις των επιστημονικών τους εργασιών, έως την Πέμπτη 20/06/2024.
Στους ακόλουθους συνδέσμους θα βρείτε τη σχετική Πρόσκληση και το Πρότυπο Περίληψης.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος