Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης (συνδυασμός δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης).
Το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 προκηρύσσονται θέσεις μόνο για την ειδίκευση Γ’: Γεωπληροφορική.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 24.00.
Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση https://geography.aegean.gr/geoinformatics ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο τηλέφωνο 2251036472 (09.00 – 15.00) ή στα email [email protected] και [email protected].

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος