ΑΠΟΨΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατέθεσε στην Κεντρική Υπηρεσία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τις προτάσεις του για την εφαρμογή της συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη για τη διαμόρφωση της πρότασης του Επιμελητηρίου.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος