Προκήρυξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΓΠΑ «Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΣτο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης και του συνεργαζόμενου Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) με τίτλο: Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας – MBA Food & Agribusiness καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για εισαγωγή υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αλλοδαπής, θετικών, οικονομικών και συναφών επιστημών, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός, Τ.Κ. 118 55, τηλ: 2105294776, [email protected]) τα σχετικά δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή ή σε απλές φωτοτυπίες.
Η εισαγωγή των φοιτητών θα γίνει σε δύο φάσεις.
Α΄ φάση (για την πλήρωση 50 θέσεων)
Αιτήσεις: έως 23/06/2023
Β΄ φάση (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις)
Αιτήσεις: έως 08/09/2023
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Προκήρυξη για το Δ.Π.Μ.Σ., ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του ΠΜΣ, κα Γ. Παπαϊωάννου, Ιερά Οδός 75, 118 55, Βοτανικός- Αθήνα, 210 5294776, [email protected] και στην ιστοσελίδα www.mba.aua.gr.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος