ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με επιστολή του μας ενημέρωσε για την ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη” από τα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών.

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και θα προσφέρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε τέσσερις κατευθύνσεις.

Το πλήρες κείμενο της ενημερωτικής επιστολής σε μορφή pdf.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος