ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσεως ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ’ – Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΟ ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης ερευνητή/τριας βαθμίδας Γ’ – Εντεταλμένος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσιολογία Αναπαραγωγής και Τεχνολογία Σπέρματος των Παραγωγικών Ζώων»
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 13η Σεπτεμβρίου 2023.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Προκήρυξη.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος