Εκλογές ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2022: Οριστικά αποτελέσματα των εκλογών της 11ης Δεκεμβρίου 2022 για Δ.Σ. και Δ.Ε.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα οριστικά αποτελέσματα των εκλογών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. της 11ης Δεκεμβρίου 2022 για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διοικουσών Επιτροπών των Παραρτημάτων, όπως αυτά οριστικοποιήθηκαν μετά την παρέλευση του διαστήματος για την υποβολή ενστάσεων.
Για να δείτε τα αποτελέσματα πατήστε εδώ.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος