ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: Ανακοίνωση πρόσληψης δύο (2) δασολόγων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών

ΕθνόσημοΗ Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Βοιωτίας της ΕΕΔΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για δύο (2) υπάλληλους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων, δύο (2) υπάλληλους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων και ένα (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Οικονομικού / Λογιστικού, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, στη Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Βοιωτίας της ΕΕΔΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
Η ΑΤΗΣΗ – ΥΠΕΘΥΝΗ ΔΛΩΣΗ θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] από την Παρασκευή 1-12-2023 μέχρι και την Πέμπτη 7-12-2023.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε την σχετική Ανακοίνωση.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος