ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ: Πρόσληψη δύο (2) δασολόγων ως εποχικό προσωπικό

Το Δασαρχείο Κορίνθου θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων και ένα (1) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικών, για κάλυψη απρόβλεπτων και επιγουσών αναγκών.
Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέχρι το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε την σχετική Ανακοίνωση.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος