ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ: Ανακοίνωση πρόσληψης δύο (2) δασολόγων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών

Το Δασαρχείο Θηβών της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού, σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ, για δύο (2) υπάλληλους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων, δύο (2) υπάλληλους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων, και ένα (1) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες.
Η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] από Παρασκευή 13/10/2023 μέχρι και τη Δευτέρα 23/10/2023.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε τη σχετική Ανακοίνωση.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος