ΓΕΩΤ.Ε.Ε.- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ: Παρέμβαση στο Δήμο Αίγινας για τις κλαδεύσεις δέντρων εντός του αστικού ιστού

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στις 22/3/2021 απέστειλε επιστολή στο Δήμο Αίγινας, στην οποία επισημαίνεται ότι οι κλαδεύσεις δέντρων είναι μια αναγκαία καλλιεργητική πρακτική, που πρέπει να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και υπό την καθοδήγηση και ευθύνη των αρμόδιων επιστημόνων και δηλώνεται η πρόθεση του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να συνδράμει όλες τις προσπάθειες που στοχεύουν στην ενδεδειγμένη και επιστημονικά ορθή διαχείριση του αστικού πρασίνου της περιοχής του Δήμου Αίγινας.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Επιστολή.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος