ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς: Προβληματικό το θεσμικό πλαίσιο και οι διαδικασίες που ακολουθούνται για τις κλαδεύσεις των δέντρων εντός του αστικού ιστού

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ανταποκρινόμενο σε ερωτήματα του Συνήγορου του Πολίτη, σχετικά με την επάρκεια των διαδικασιών που αφορούν τις κλαδεύσεις δέντρων εντός αστικού ιστού, επισημαίνει τα προβλήματα που υπάρχουν στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις κλαδεύσεις δέντρων εντός αστικού ιστού και τα λάθη που γίνονται στις διαδικασίες που ακολουθούνται. Αυτό έχει ως συνέπεια πολύ συχνά, οι κλαδεύσεις σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου να πραγματοποιούνται με λανθασμένες πρακτικές, γεγονός που είναι επιζήμιο για τη μορφή, την αισθητική και συχνά για την υγεία και την ευρωστία των δέντρων, αλλά και την ασφάλεια των πολιτών, με αποτέλεσμα να μην παρέχουν το πλήθος των λειτουργιών που μπορούν να επιτελούν στον αστικό χώρο.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το σχετικό Έγγραφο.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος