ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: Ολοκληρώνεται το Έργο «Αναδιάρθρωση του Μηχανισμού Παροχής Εξειδικευμένης Πληροφόρησης, Ψηφιακών Υπηρεσιών, Απόθεσης μελετών και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.»

Βασικός στόχος του έργου «Αναδιάρθρωση του Μηχανισμού Παροχής Εξειδικευμένης Πληροφόρησης, Ψηφιακών Υπηρεσιών, Απόθεσης μελετών και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.(ΦΑΣΕΙΣ Α’, Β΄ και Γ’)», που υλοποίησε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, είναι η μετάβαση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε ένα ψηφιακό σύστημα παροχής υπηρεσιών, στοχεύοντας στην αναβάθμιση των υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των μελών, πολιτών και επιχειρήσεων.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε πληροφορίες για τα Αποτελέσματα του έργου.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος