ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: Ανακοίνωση – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Επιτροπές και Ομάδες Έργου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας καλεί όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου που ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν και να συμμετάσχουν στις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας Γεωτεχνικών Θεμάτων, να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη σχετική Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2023
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Ανακοίνωση – Πρόσκληση.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος