ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: Ανακοίνωση – Παράταση υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με σχετική απόφαση στην 15η/31-8-2023 συνεδρίασή του και μετά το έντονο ενδιαφέρον που υπήρξε από πλευράς των μελών του Επιμελητηρίου, αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Επιτροπές γεωτεχνικών θεμάτων που πρόκειται να συσταθούν στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2023. Επίσης, το Δ.Σ. αποφάσισε την προσθήκη μιας ακόμη Επιτροπής, για τη θεματική ενότητα: Έργα Υποδομής – Προδιαγραφές και Τιμολόγια Μελετών και Έργων γεωτεχνικού αντικειμένου.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την σχετική Ανακοίνωση – Πρόσκληση.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος