ΑΣΕΠ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 4Κ/2021

ΑΣΕΠΓνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 4Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 20/22-4-2021 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εβδομήντα έξι (76) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στις θέσεις περιλαμβάνονται μία (1) θέση ΠΕ1 Γεωπόνων και μία (1) θέση ΠΕ3 Κτηνιάτρων.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 26 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Προκήρυξη 4Κ/2021.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος