Αγροτικοί Διάλογοι: Δημόσιος διάλογος για τη γεωργία και το αγροδιατροφικό σύστημα

Την Πέμπτη 4 Ιουνίου, 2020, 19.00-20.30 ξεκινάει δημόσιος διάλογος για τη γεωργία και το αγροδιατροφικόσύστημα με την συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων, της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και των εκπροσώπων του πολιτικού συστήματος.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Ανακοίνωση.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος