ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ο Σύνδεσμος Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών αναζητά συνεργασία με γεωπόνους εμπειρογνώμονες

Ο Σύνδεσμος Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών, που έχει ως μέλη του 280 επιχειρήσεις χονδρικής εμπορίας οπωροκηπευτικών προϊόντων και φρούτων, αναζητά συνεργασία με γεωπόνους – εμπειρογνώμονες, οι οποίοι αφού εξετάσουν τα προϊόντα σε περίπτωση ποιοτικών ελαττωμάτων, θα γνωμοδοτούν εγγράφως για λογαριασμό των επιχειρήσεών του.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 2104815585 Email:[email protected]
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το πλήρες κείμενο της Αγγελίας.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος