ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ζητείται ιχθυολόγος μελετητής, για ίδρυση χερσαίας ιχθυοκαλλιεργητικής μονάδας στην Αττική. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο: [email protected]. Τηλέφωνο επικοινωνίας:6947563831 κ. Σπύρος Κατουμάς.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος