ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ζητείται γεωπόνος/ζωοτέχνης για τη σύνταξη ζωοτεχνικής μελέτης για άδεια σταυλισμού

Αγγελία για γεωτεχνικούςΖητείται γεωπόνος/ζωοτέχνης για την σύνταξη ζωοτεχνικής μελέτης για άδεια σταυλισμού.

Περιοχή Παιανία Αττικής

Τηλ Επικοινωνίας 6940278018
Νικολίνταγα Κωνσταντίνα

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος