ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς - Διδότου 26, 10680 Αθήνα,  210.3618118 -  geoteeath@otenet.gr

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Αγορά Εργασίας

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.: Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Ερευνητών Β

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε), προκηρύσσει μια (1) θέση Ερευνητή βαθμίδας Β΄ για το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, με γνωστικό αντικείμενο «Αλιευτική Βιολογία και διαχείριση παράκτιας ζώνης» και μια (1) θέση Ερευνητή βαθμίδας Β΄ για το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Ιχθύων με έμφαση στα ιχθυαποθέματα βαθιών νερών – θαλάσσια απορρίμματα σε οργανισμούς και στο περιβάλλον».
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφιοτήτων είναι η 13/09/2019 ημέρα Παρασκευή.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Προκήρυξη.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2019-2020

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ενδιαφέρεται για την πρόσληψη διδασκόντων, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, με εθνική και διεθνή αναγνώριση του έργου (στις περιπτώσεις γνωστικού αντικειμένου εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης), για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση, υπό την αίρεση ότι θα διατεθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις, για τη διεξαγωγή διδακτικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.
Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει στις 23-07-2019 και λήγει στις 08-08-2019.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΕΛ.Γ.Α.: Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 για την πρόσληψη 140 Γεωπόνων και 10 Κτηνιάτρων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

Ο ΕΛ.Γ.Α. με την ΣΟΧ 1/2019 ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν πενήντα (150) ατόμων (εκ των οποίων οι 140 είναι γεωπόνοι και οι 10 κτηνίατροι) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υποκαταστημάτων (ανά την Επικράτεια) του ΕΛ.Γ.Α..
Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει στις 23-07-2019 και λήγει στις 01-08-2019.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019, ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α.

Αγγελία Εργασίας: Entry level θέσεις στη Gemma Import & Commercial Co

Η εταιρεία GEMMA, που δραστηριοποιείται στο εμπόριο γεωργικών εφοδίων, αναζητά στους Θρακομακεδόνες, απόφοιτους γεωπόνους ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, για παροχή first level support στα κεντρικά γραφεία της.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Αγγελία.

ΕΚΠΑ- ΕΛΚΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Environmental Storytelling for Sustainable Development»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοίνωσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. με τέσσερις (4) Εξωτερικούς Συνεργάτες (τρεις (3) γεωλόγους και ένα (1) γεωπόνο), οι οποίοι θα απασχοληθούν στο έργο με αριθμό Σύμβασης-2018-1-EL01-KA201-047972, Κ.Ε. 15498 και τίτλο «Environmental Storytelling for Sustainable Development».
Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα έχουν διάρκεια μέχρι τη λήξη του έργου, 30/09/2020 και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 3η Ιουλίου 2019.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο για τη μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοίνωσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με δύο (2) άτομα (ένα (1) Μεταδιδάκτορα στη Χημεία Φυσικών Προϊόντων/Οργανική Χημεία και ένα (1) Γεωπόνο MSc Χημεία Φυσικών Προϊόντων), τα οποία θα απασχοληθούν στο έργο Κ.Ε.70/3/14612 και τίτλο Υποέργο (6) «Αναβάθμιση και λειτουργία ερευνητικών υποδομών ΕΚΠΑ στο πλαίσιο της υποδομής CMBR» της Πράξης «Κέντρο για τη μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων».
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 2η Ιουλίου 2019.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ: Παράταση έως τις 24 Ιουνίου στις αιτήσεις ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Τροποποιήθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ταυτόχρονα δόθηκε παράταση στην υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης Νέων Αγροτών, που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο εφαρμογής της Πράξης «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020.
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μόνο ηλεκτρονικά, στο διαδικτυακό τόπο http://katartisi2019.elgo.gr έως και τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019, σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της 23076/20.05.2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.