ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς - Διδότου 26, 10680 Αθήνα,  210.3618118 -  geoteeath@otenet.gr

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Αγορά Εργασίας

ΑΓΓΕΛΙΑ: Ζητείται γεωπόνος ή δασολόγος για τη διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης

Ζητείται γεωπόνος ή δασολόγος για τη διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης για τη διαπίστωση της βλάβης σε ξύλινα στοιχεία μονοκατοικίας στο Μαραθώνα Αττικής, την αιτία προέλευσής της και τη δυνατότητα αντιμετώπισής της. Η βλάβη συνίσταται στην, κατά το έτος 2006 περίπου, τοποθέτηση της ξυλείας, που έφερε ζωύφιο (σαράκι) που εξακολουθεί να υφίσταται και σήμερα.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Θωμάς Σιώρος τηλ: 2103603663, 6977240243.

ΥΠΑΑΤ- Δ/νση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών: Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2017 για την πρόσληψη 10 ατόμων (8 κτηνιάτρων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας 8 μηνών

ethnosimoΗ Δ/νση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών του ΥΠ.Α.Α.Τ. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δέκα ατόμων (8 Κτηνιάτρων) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης και ειδικότερα για τις υπηρεσίες των τμημάτων αυτής που εδρεύουν στους Νομούς Αττικής, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ηρακλείου και Δωδεκανήσου, για την εφαρμογή του Προγράμματος Εκρίζωση της Βρουκέλλωσης (Μελιταίος Πυρετός) έτους 2017. Υποβολή αιτήσεων από 10/05/2017 έως 19/05/2017.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Ανακοίνωση.

ΗΣΙΟΔΟΣ: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

Στη συνέχεια δημοσιεύουμε έγγραφο με θέσεις εργασίας που μας απέστειλε τον Μάρτιο του 2012 το Σωματείο Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου & Νήσων Αιγαίου - ΗΣΙΟΔΟΣ.

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ

ΗΣΙΟΔΟΣ: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Στη συνέχεια δημοσιεύουμε έγγραφο με θέσεις εργασίας που μας απέστειλε τον Φεβρουάριο του 2012 το Σωματείο Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου & Νήσων Αιγαίου - ΗΣΙΟΔΟΣ.

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ

ΗΣΙΟΔΟΣ: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Στη συνέχεια δημοσιεύουμε έγγραφο με θέσεις εργασίας που μας απέστειλε το Νοέμβριο του 2011 το Σωματείο Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου & Νήσων Αιγαίου - ΗΣΙΟΔΟΣ.

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ.

ΥΠΑΑΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 15-02-2011)

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. ανακοίνωσε την Απόφαση - Προκήρυξη για την πλήρωση τετρακοσίων είκοσι (420) συνολικώς θέσεων για λόγους πρακτικής άσκησης, για τις ειδικότητες Γεωπόνων Α.Ε.Ι., Κτηνιάτρων Α.Ε.Ι., Ιχθυολόγων Α.Ε.Ι., Γεωλόγων Α.Ε.Ι., Δασολόγων Α.Ε.Ι., Τεχνολόγων Γεωπονίας Τ.Ε.Ι., Τεχνολόγων Τροφίμων και Διατροφής Τ.Ε.Ι., Τεχνολόγων Δημόσιας Υγιεινής Τ.Ε.Ι. και Δασοπόνων Τ.Ε.Ι., με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ένα (1) έτος σε υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευόμενων από αυτό Νομικών Προσώπων και των ενιαίων αποκεντρωμένων μονάδων διοίκησης του κράτους (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις).

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 23-01-2011 έως και 15-02-2011

Περισσότερες πληροφορίες (προκήρυξη, αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κλπ) μπορείτε να αναζητήσετε στην ενότητα Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:  http://www.minagric.gr/greek/6.2.shtml

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καταπολέμηση του έλκους της καστανιάς για το έτος 2016

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος/έργου: "Βιολογική καταπολέμηση του έλκους της καστανιάς στα καστανοδάση και στους καστανεώνες της χώρας για το έτος 2016 - Παρασκευή και προμήθεια μυκητικών εμβολίων".

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, και ειδικότερα: τέσσερα (4) άτομα πτυχιούχους του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή του Τμήματος Γεωπονίας ή επιστήμονες με ειδίκευση στη Μυκητολογία (που να αποδεικνύεται με μεταπτυχιακό τίτλο) με αντικείμενο την παρασκευή και προμήθεια 408.351 μυκητικών εμβολίων για την βιολογική καταπολέμηση του έλκους της καστανιάς. Προτάσεις υποβάλλονται μέχρι και την 13η Ιουλίου 2016 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.