ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς - Διδότου 26, 10680 Αθήνα,  210.3618118 -  geoteeath@otenet.gr

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Θέσεις-Προτάσεις

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΥΑ 145116/2011

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με επιστολή του στις Περιφειακές υπηρεσίες της περιοχής αρμοδιότητάς του, που γνωμοδοτούν κατά τη διαδικασία έκδοσης της άδειας επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων για άρδευση ή αστική και περιαστική χρήση που περιλαμβάνει άρδευση χώρων πρασίνου, επισημαίνει ότι η ορθότητα της μελέτης σχεδιασμού και εφαρμογής της προτεινόμενης επαναχρησιμοποίησης είναι βαρύνουσα, τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για το περιβάλλον και καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας κατά τη διαδικασία των γνωμοδοτήσεων να ελέγχουν εάν οι σχετικές μελέτες έχουν συνταχθεί από έχοντες επιστημονική επάρκεια, διαφορετικά να μην τις αποδέχονται. 

Το πλήρες κείμενο της επιστολής σε μορφή pdf.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧ. ΠΔ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΕΙ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΔ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΕΙ

Οι απόψεις του Παραρτήματος της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τα προς υπογραφή Προεδρικά Διατάγματα που αφορούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. των Δασολογικών και Γεωπονικών τμημάτων.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή Word

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΪΟΣ 2009

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οι απόψεις του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Νέων Οδικών Έργων Αττικής.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή Word

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ. ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

Οι απόψεις - προτάσεις του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από ειδική Επιτροπή που συστήθηκε από το Παράρτημά μας.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή Word

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ. ΠΔ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ

ΜΑΪΟΣ 2010

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΔ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ

Οι απόψεις - προτάσεις του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Προστασία Ορεινού Όγκου Υμηττού» που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή Word

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ

Οι προτάσεις του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρύπανσης του Ασωπού, όπως αυτές εγκρίθηκαν στην αρ. 1/1-2-2010 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος, καθώς και η πρόταση του για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης του Δήμου Οινοφύτων.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή Word

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Δ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

Η πρόταση του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την αντιμετώπιση των υδρευτικών προβλημάτων του Δήμου σας, όπως αυτή εγκρίθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή του Παρ/τος στην αρ. 4/8-4-09.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή Word