ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς - Διδότου 26, 10680 Αθήνα,  210.3618118 -  geoteeath@otenet.gr

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Θέσεις-Προτάσεις

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ "ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ"

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. υπέβαλλε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων/ Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών/ Δ/νση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού / Τμήμα Εκμηχάνισης και Εξηλεκτρισμού Γεωργίας τις προτάσεις του επί του σχεδίου της Υπουργικής Απόφασης για τις επιθεωρήσεις εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, στο πλαίσιο της διενέργειας της σχετικής διαβούλευσης από το αρμόδιο τμήμα του ΥπΑΑΤ.

Το πλήρες κείμενο των προτάσεων σε μορφή pdf.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ 2021"

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΣΑ) 2021"

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. υπέβαλλε στην πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, καθώς και στον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων, τις προτάσεις του επί του Σχεδίου Νόμου "Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας / Αττικής 2021.

Το πλήρες κείμενο των προτάσεων σε μορφή pdf.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ανταποκρινόμενο στο αίτημα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, υπέβαλλε τις προτάσεις του επί του σχεδίου του Καλλιεργητικού Πλάνου της Περιφέρειας.

Το πλήρες κείμενο των προτάσεων σε μορφή pdf.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

ΜΑΙΟΣ 2014

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέστειλε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  επιστολή με την οποία τονίζει την ανάγκη συνέχισης των προσπαθειών για την ανάπτυξη της γεωθερμίας στη χώρα μας.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής σε μορφή pdf.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020

ΜΑΪΟΣ 2014

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. υπέβαλλε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης, τις προτάσεις του επί του Σχεδίου του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" 2014-2020.

Το πλήρες κείμενο των προτάσεων σε μορφή pdf.